Onderwijsmagazine

Studentenraad: eerst professionaliseren, daarna presteren

De studentenraad… Dat is zo’n paneltje dat elke week een uurtje bij elkaar zit, toch? Fout. Maar weinig studenten van Landstede MBO weten wat de studentenraad voor hen kan betekenen. En daar moet verandering in komen, vinden Juup, Bas, Emma en Marnix. Samen vormen ze dit schooljaar het dagelijks bestuur. Hun visie is helder: eerst professionaliseren, daarna presteren.

Wat doet de studentenraad van Landstede MBO?
Emma: ‘Als studentenraad vertegenwoordigen we de 11.000 studenten van Landstede MBO. We praten met het College van Bestuur over onder meer de strategie, de begroting en het examenreglement. Daarnaast mogen we zelf voorstellen indienen. Een verantwoordelijke taak. Door onze stem te laten horen, zorgen we ervoor dat het onderwijs van Landstede MBO aansluit op wat wij als studenten belangrijk vinden.’

Hoe komt het dat maar weinig studenten de studentenraad kennen?
Juup: ‘Vorig schooljaar lag de studentenraad een beetje op zijn gat. Veel leden namen afscheid, omdat ze klaar waren met school. Hierdoor hadden we dringend nieuwe mensen nodig. De werkzaamheden liepen gewoon door, maar ondertussen was het overleven.’

Emma: ‘Sinds de zomer gaat het weer goed. We hebben een nieuw dagelijks bestuur, dat wordt gevormd door Juup, Bas, Marnix en mijzelf. Daarnaast zitten in de raad nu zes leden die hun eigen taken uitvoeren. Alle locaties zijn vertegenwoordigd. Met elkaar komen we een heel eind, maar er staan nog zes vacatures open. We kunnen dus nog wel wat versterking gebruiken.’

Waarom zijn jullie bij de studentenraad gegaan?
Marnix: ‘In mijn vrije tijd houd ik me bezig met het organiseren van evenementen. Toen ik hoorde dat er nieuwe leden werden gezocht voor de studentenraad, besloot ik me aan te melden. Als ik buiten school dingen kan regelen, lukt het me binnen school vast ook.’

Bas: ‘De studentenraad biedt mij de kans om nieuwe dingen te leren: de rol van penningmeester sluit aan bij mijn financiële opleiding. Verder ontwikkel ik allerlei vaardigheden, zoals debatteren, onderzoeken en presenteren. Goed voor later én voor mijn cv.’

Emma: ‘Bij mij ging het eigenlijk vanzelf. Toen ik begon met mijn opleiding, werd ik gelijk aangesteld als klassenvertegenwoordiger. Al snel zat ik in de studentendeelraad van het Menso Alting en rolde ik door naar de centrale raad van Landstede MBO. Ik ben secretaris, wat betekent dat ik contacten onderhoud, mails beantwoord en notulen maak. Die rol past bij mij, omdat ik graag gestructureerd werk.’

Juup: ‘Eind 2018 werd ik gevraagd voor de studentenraad. Ik twijfelde niet lang, want ik vond het een hele eer. Nu ik als kleintje uit Twente tot voorzitter ben benoemd, heb ik wat meer verantwoordelijkheid gekregen. Leuk, want ik houd van leidinggeven en organiseren. Ik ben ervan overtuigd dat we met onze studentenraad iets kunnen betekenen voor de studenten van Landstede MBO.’

‘Ik ontwikkel allerlei vaardigheden, zoals debatteren, onderzoeken en presenteren’

 

 

Juup Leis
Functie: voorzitter
Opleiding: Medewerker Evenementenorganisatie
Jaar: 2
Locatie: Zwolle D

 

 

 

Emma Magré
Functie: secretaris
Opleiding: Mbo-verpleegkundige
Jaar: 4
Locatie: Zwolle (Mbo Menso Alting)

Wat zijn jullie taken?
Marnix: ‘We geven advies aan het College van Bestuur over allerlei onderwerpen, zoals de studiegids, vakantiedagen en de begroting. Bij veel onderwerpen hebben we instemmingsrecht: gaan wij niet akkoord, dan moeten de plannen worden aangepast.’

Emma: ‘Voorheen moesten we ter voorbereiding vaak stapels papier doornemen. Dat was bijna niet te doen. Daarom nodigen we nu vaak iemand uit om de plannen toe te lichten. Verder gebruiken we tijdens onze vergaderingen post-its. Door onze gedachten hierop te zetten, kan iedereen actief meedoen. En komen we samen tot een besluit.’

Bas: ‘Naast ons advies- en instemmingsrecht dienen we ook zelf voorstellen in. Dit zijn voorstellen die gelden voor alle studenten van Landstede MBO. Ze gaan bijvoorbeeld over het rookbeleid, de aanschaf van lesmaterialen of het opzetten van een netwerk voor lhbt-leerlingen.’

Hoe kunnen studenten bij jullie terecht?
Emma: ‘Dat is precies het punt dat we willen professionaliseren. We doen dit door een trapsysteem te introduceren. Dit systeem begint bij het studentenpanel. Gaat een vraag over een opleiding of landschap, dan lossen zij hem op. Is de gehele locatie erbij betrokken? Dan kijkt de deelraad ernaar. Pas als de vraag voor alle studenten van Landstede MBO geldt, komt hij bij ons terecht.’

Juup: ‘Het trapsysteem moet zorgen voor structuur. Landstede MBO heeft namelijk veel locaties die nu allemaal op hun eigen manier werken. Door overal dezelfde aanpak te hanteren, voorkomen we dat locaties zich achtergesteld voelen of het grote geheel uit het oog verliezen. Het uiteindelijke doel is dat vragen zo goed mogelijk worden opgepakt en dat zoveel mogelijk studenten van de oplossing kunnen profiteren.’

Hoe gaan jullie te werk?
Juup: ‘Binnen de studentenraad hebben we werkgroepen opgezet. Zo is er een werkgroep voor de introductie van het trapsysteem, het vergroten van de naamsbekendheid en het vinden van nieuwe leden. Met elkaar werken we aan een stabiele basis. Zodra die basis staat, kunnen we de studenten van Landstede MBO écht goed vertegenwoordigen.’

Hoe zien jullie het komende jaar tegemoet?
Emma: ‘Positief. We vinden het belangrijk dat onze leden zich optimaal kunnen inzetten voor medestudenten. Daarom voeren Juup en ik ontwikkelingsgesprekken. We bespreken met leden wat ze doen, wat ze willen leren en of we daarbij kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld cursussen.’

Juup: ‘Vinden leden het lastig om hun mening te geven of te spreken in het openbaar, dan horen we dat graag. Zo kunnen we daar tijdens vergaderingen rekening mee houden. Op die manier werken we niet alleen buiten, maar ook binnen de studentenraad aan een stabiele basis. Een mooi uitgangspunt voor de toekomst.’

 

 

Marnix Achtereekte
Functie: vicevoorzitter
Opleiding: ICT-beheer
Jaar: 1
Locatie: Raalte (Salland)

 

 

 

Bas van Donkerschoot
Functie: penningmeester
Opleiding: Bedrijfsadministratie
Jaar: 4
Locatie: Harderwijk A