Onderwijsmagazine

‘De coronacrisis gaf mij inzicht in de complexiteit van het werk’

 

 

 

 

‘Coronacrisis gaf mij inzicht in de complexiteit van het werk’

Gerdien Pastink, directeur Landstede MBO Raalte

 

 

‘De creativiteit die onze teams aan de dag hebben gelegd en nog steeds leggen, is heel bijzonder. In no time hadden we alles draaien in Teams. Vervolgens hebben we heel helder gecommuniceerd: het kabinet neemt maatregelen, MBO-raad geeft advies, het mbo-beraad van Landstede maakt afspraken, en de maatregelen worden binnen de teams en met de leerlingen en alle ouders in het systeem gecommuniceerd vanuit de directie en de teamleider. Om ruis te voorkomen hebben we dat strak gehouden.

Grote impact

Het gaat goed, de mensen vinden het zwaar, maar ze doen het fantastisch. We sluiten aan bij de situatie. De coach van Loonwerk voert bijvoorbeeld soms op vrijdagavond nog coachgesprekken omdat de jongens nu de hele dag op het land aan het werk zijn.

Bij Gezond & Wel maken de studenten afschuwelijke dingen mee, dat heeft grote impact en we kunnen nog niet precies voorzien wat het betekent, maar het heeft onze aandacht. Daar worden in elk geval veel coachgesprekken gevoerd. Er is volop ruimte om maatwerkafspraken te maken, dat is mooi.

Ook de examens hebben we herzien. De criterium gerichte interviews worden nu niet op school, maar online gevoerd. Andere praktijkexamens, zoals het presenteren van een verbeterplan voor de veehouderij, vinden op zaterdag en in de meivakantie op school plaats, dan is er volop rust en ruimte.

Webinars presenteren

We zetten alles op alles om de studenten die kunnen diplomeren voor 1 oktober te bedienen. Dat is een puzzeltje, maar daar komen we wel uit. Het open huis heeft op alternatieve wijze plaatsgevonden: ik heb online via youtube en facebook live een webinar voor potentiële studenten gepresenteerd.

Ik zie dat collega’s elkaar en hun studenten missen. Je bent het onderwijs in gegaan om met mensen te werken. Maar toch denk ik dat we dit allemaal gaan volhouden met z’n allen. Het heeft ook tot nieuwe inzichten geleid, over bijvoorbeeld het efficiënter indelen van je tijd.

Vergaderen kan via Teams, maar ook bijvoorbeeld een stagebezoek in Noord-Groningen kan via Teams worden vormgegeven. Lesgeven in Teams kan in sommige gevallen effectiever zijn dan in de klas. We hebben gemerkt dat de waarde van een contact niet per se minder wordt als het online gebeurt.

Je kunt alles ingewikkeld en zwaar maken, maar dat is niet hoe ik in elkaar zit. De coronacrisis heeft me in korte tijd inzicht gegeven in de complexiteit van het werk, maar ook in de enorme veerkracht van de collega’s en de studenten. Dat is geweldig om te zien.’