Onderwijsmagazine

De Landstede Vakantieschool: meters maken in een ontspannen sfeer

De Landstede Vakantieschool: meters maken in een ontspannen sfeer

Het gebouw lijkt verlaten, maar in een paar lokalen brandt licht. Docenten genieten van hun kop koffie, bekijken de to-do-lijst en steken vrolijk hun hand op naar de studenten die binnendruppelen. Even bijpraten, laptop aan en gaan. Tijd om meters te maken, want dit is de Vakantieschool. Hier kunnen studenten snel stappen zetten. En dat in een ontspannen sfeer. Coördinatoren Geeske van Pijkeren en Gerjan Geerligs vertellen erover.

 

De Landstede Vakantieschool is een begrip. Het concept bestaat sinds 2012 en werd gestart om de kennis van Engels, Nederlands en rekenen van mbo-studenten bij te spijkeren. Zij moesten in die tijd een voldoende halen voor deze vakken om hun diploma te kunnen halen. De Vakantieschool bood toen de mogelijkheid om in korte tijd hun kennis bijspijkeren.

Individuele begeleiding

Nu, bijna tien jaar later, gebeurt er veel meer. ‘We krijgen inmiddels subsidie van de overheid, maar dat is niet de reden dat de Vakantieschool nog steeds bestaat’, begint Geeske. ‘Met de Vakantieschool geven we op een effectieve manier invulling aan individuele begeleiding, een belangrijke pijler van alle scholen van Landstede Groep. En daar buiten.

We verwelkomen studenten van het mbo, maar ook leerlingen van het voortgezet onderwijs en nieuwkomers uit internationale schakelklassen. Deelname is gratis voor iedereen van Landstede MBO, mbo Menso Alting en het StartCollege.Kom je van een school die niet tot Landstede Groep behoort, dan betaal je een vergoeding per dag.’

Geeske van Pijkeren

Samen doelen stellen

Studenten melden zich bij de Landstede Vakantieschool aan met een leervraag. Ze willen bijvoorbeeld oefenen voor hun mondeling Engels, de Nederlandse grammatica onder de knie krijgen of zich voorbereiden op hun examen, vervolgopleiding of een Proeve van Bekwaamheid. ‘Samen stellen we een duidelijk doel, zodat we kunnen bepalen wat er moet gebeuren en hoeveel tijd een student hiervoor nodig heeft. De een komt bijvoorbeeld twee ochtenden, de ander vier. Op basis daarvan zorgen we ervoor dat er voldoende docenten aanwezig zijn.’

School én vakantie

De Vakantieschool wordt gehouden bij Landstede MBO in Zwolle en Harderwijk. ‘We beginnen elke dag om 9.00 uur. Studenten schenken koffie of thee in, zoeken een plek in het lokaal en starten hun laptop op’, vertelt Gerjan. ‘De docenten lopen langs om de planning door te nemen en uitleg te geven. Willen studenten zelfstandig aan de slag, dan kan dat ook. Om 11.00 uur hebben ze een halfuur pauze, waarna ze tot 13.00 uur verdergaan. De rest van de dag zijn ze vrij. Hierdoor blijft er genoeg tijd over om te werken of lekker niks te doen.’

Meters maken

In welk opzicht de Landstede Vakantieschool verschilt van een wekelijkse bijles? ‘Bijles krijgen studenten vaak even tussendoor of aan het eind van een lange schooldag’, aldus Geeske. ‘Tijdens de Vakantieschool hebben studenten meer tijd, is er ruimte voor specifieke leervragen en ontvangen ze persoonlijke begeleiding van bevoegde docenten. Hierdoor kunnen ze meters maken. En dat in een ontspannen sfeer.’

Gerjan Geerligs

Waardevol in coronatijd

In coronatijd gaat de Vakantieschool gewoon door. ‘Juist nu zijn we van waarde. Tijdens online lessen is het voor docenten soms moeilijk om in de gaten te houden of iedereen de stof goed begrijpt. Met onze persoonlijke begeleiding voorkomen we dat studenten achteropraken.’ De interesse in de Vakantieschool neemt dan ook toe. ‘Afgelopen zomer kwamen er vijftig procent meer aanmeldingen binnen en in de herfstvakantie draaiden we extra shifts. Daarnaast zien we dat studenten niet met één, maar met meerdere leervragen aan de slag willen.’

Zowel op locatie als online

Natuurlijk verloopt de Vakantieschool in coronatijd wel iets anders dan normaal. Gerjan: ‘Studenten die vanwege hun situatie naar school mogen komen, ontvangen we op locatie. Omdat er in de vakantie niemand is, kunnen we voldoende afstand houden. Koffie en thee neemt iedereen zelf mee.’ De rest van de deelnemers krijgt online begeleiding. ‘We doen veel op afstand, maar altijd één-op-één. Op die manier kunnen we extra goed helpen. Fijn voor studenten én docenten. Dit is een aspect van het onderwijs dat zij juist in deze tijd vaak zo missen.’

Iedereen kan meedoen

‘Voor docenten Nederlands en Wiskunde is er eigenlijk altijd wat te doen, maar ook docenten van andere vakken nemen we graag op in onze pool. Op die manier kunnen we bij elke leervraag een match maken. Belangrijk, zeker nu er zoveel aanmeldingen binnenkomen. Daarnaast werken we regelmatig samen met studenten die het leuk vinden om hun kennis over te brengen. Zo zetten we ons samen in voor een succesvolle Vakantieschool. Elke vakantie opnieuw.’

Tijdens de a.s. krokusvakantie is de Vakantieschool geopend. Meer informatie over de Landstede Vakantieschool