Onderwijsmagazine

‘We moeten de vaste structuur zien te handhaven’

 

 

 

 

‘We moeten de vaste structuur zien te handhaven’

Edgar Kollhof, studentadviseur en psycholoog Student Advies & Begeleiding (SAB)

 

 

‘In de eerste week na 16 maart hebben we de afspraken met studenten en externe partijen stilgezet, in de tweede week hebben we deze weer volop opgepakt. We hebben contact gezocht met studenten die we al begeleidden, om te vragen hoe ze ervoor stonden en waar ze tegenaan liepen.

99% online

We ondersteunen ook de onderwijsteams als ze vragen en zorgen hebben. Eigenlijk hebben we ons het nieuwe normaal al snel eigen gemaakt: we doen nu 99 procent van de afspraken online. Maar het is niet hetzelfde. Ik vind het belangrijk om mensen echt te ontmoeten en de lichaamshouding te kunnen lezen. Dat kan niet via Teams.

Er kunnen nu andere vragen naar voren komen. Studenten kunnen thuis in het onderwijs vastlopen, ze missen school, ze hebben financiële zorgen, de relatie met ouders is niet optimaal, of ze hebben bijvoorbeeld familieleden met corona. Het kan ook zijn dat ze zelf besmet zijn of in de zorg stage lopen, waar het nu een stuk zwaarder werken is. Praten helpt. Structuur helpt, we kunnen studenten begeleiden op dat gebied.

We kunnen interventies uitvoeren: oefeningen uit de empowerment training bieden, inzicht geven in het doorbreken van een negatieve gedachtenspiraal. We geven tips over het welbevinden: denk aan je financiële gezondheid, let op je middelengebruik, gebruik bij voorkeur helemaal geen middelen.

Onderzekerheid

Er is sprake van veel onzekerheid. Studenten weten niet waar ze aan toe zijn. Ik weet ook niet wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar je ziet dat een land heel snel weet te schakelen in een crisisperiode, en bijzondere en goede maatregelen weet te nemen.

Ik heb er vertrouwen in dat er oplossingen gaan komen voor onze studenten. Het was goed om te zien hoe snel zo’n grote organisatie als Landstede Groep wist te schakelen naar digitaal onderwijs. Dat stond al heel snel goed in de klei. Daardoor komen de reguliere vragen over bijvoorbeeld loopbaan en studiekeuze ook weer vanzelf.

En verder: wat voor studenten geldt, geldt in die zin ook voor ons: we moeten de vaste structuur zien te handhaven. Vrije tijd is vrije tijd, werk is werk. Zet je telefoon of laptop eens even een poosje uit, maak een wandeling, ga iets anders doen. Dan is het beter vol te houden.’