Onderwijsmagazine

‘We moeten ons niet gek laten maken’

 

 

 

 

‘We moeten ons niet gek laten maken’

Francisco Navarro, docent architectuur en bouwkunde, Landstede MBO Harderwijk

 

 

‘Alles gaat hier gewoon door. Momenteel beoordelen we de portfolio’s keuzedelen. Enkele jaren geleden hebben we besloten om de keuzedelen binnenhuisarchitectuur en architectuur trainee op deze manier te examineren.

Vakbekwaam

Ze vallen nu nog niet onder de zak/slaagregeling, dat gebeurt vanaf cohort 2021. De proeven van bekwaamheid hebben we nu met toestemming van de examencommissie omgezet in criteriumgerichte interviews, waarin we kunnen bepalen of studenten vakbekwaam zijn. Dat gebeurt online, dat is wel wennen. Maar Landstede MBO zet nu zoveel mogelijk in op examinering op afstand.

We zaten voor de coronacrisis al middenin een onderwijsvernieuwing waarbij we naar een gepersonaliseerde vorm van leren zijn gegaan, op basis van Microsoft Teams. Studenten werken samen in studieteams, waarin ze op elkaar aangewezen zijn. Dus ze houden elkaar gemotiveerd, ook nu.

Creatief zijn

De teamleider houdt het proces in de gaten. Wie er niet is, wordt afwezig gemeld. Het is gewoon school, maar dan op afstand. We zijn een creatieve opleiding en we proberen dan ook creatief met deze periode om te gaan. Een gastdocent heeft onlangs twee uur lang lesgegeven over omgevingsvergunningen. De les is opgenomen en terug te kijken. Docenten kunnen ook in de toekomst hun voordeel doen met het opnemen van lessen.

Stageplek vinden

De stages lopen veelal gewoon door. We merken alleen dat de tweedejaars het lastig vinden om een mei-stage te vinden. Ze vinden het moeilijk om contact te zoeken met stagebedrijven, en omdat ze nu liever niet met het openbaar vervoer willen reizen, zoeken ze een stageplek in hun buurt, wat niet altijd mogelijk is. Maar ze maken verder in de hele opleiding nog voldoende uren stage.

Het is leuk om via beeld contact te hebben met elkaar, maar je mist de collega’s en de studenten toch wel. Onderwijs kan niet zonder interpersoonlijk contact. Verder denk ik dat we ons niet gek moeten laten maken door de situatie. Natuurlijk missen de studenten bepaalde lessen. Maar in die vier jaar leren ze verder echt wel genoeg bij ons. Daarnaast is deze hele situatie niet alleen moeilijk en lastig, maar ook heel leerzaam, het leidt tot nieuwe inzichten. Dat is toch veel belangrijker dan een lesje over een dakkapel.’