Onderwijsmagazine

Landstede Groei Opleidingen 2.0 ‘Straks kan niemand meer om ons heen’

Landstede Groei Opleidingen 2.0

‘Straks kan niemand meer om ons heen’

Landstede Groei Opleidingen. Dat is de nieuwe naam van de commerciële tak van Landstede Groep. ‘Met de toevoeging van “Landstede” aan de oude naam Groei Opleidingen, laten we met trots onze roots zien’, zeggen commercieel medewerker Anne van Zantvoort en kersverse directeur Jan Nijhuis. Wat hen betreft krijgt het vernieuwde onderdeel van Landstede Groep een voorbeeldrol: maatwerk, flexibiliteit en de vraag van de klant staat centraal.

Zowel bedrijven als particulieren kunnen het zo gek niet bedenken, of Landstede Groei Opleidingen bedenkt er een oplossing voor. Met een nieuwe directeur, nieuwe aanpak en een nieuw thuishonk aan de Wilhelminastraat in Zwolle, dat dag en nacht open kan, is Landstede Groei Opleidingen nog beter toegerust op het beantwoorden van de meest uiteenlopende onderwijsvragen en het leveren van maatwerk.

Anne van Zantvoort en Jan Nijhuis.

Niet meer stilliggen

Jan Nijhuis is vanaf 1985 werkzaam bij Landstede Groep; vanaf 2000 als directeur van achtereenvolgens ISK en Educatie, Sport & Bewegen. Onderwijs & Opvoeding en Zorg & Welzijn. En nu, met ingang van januari 2021, van Landstede Groei Opleidingen. Jan brengt veel onderwijservaring en kennis mee in zijn nieuwe functie en denkt dat dit onderdeel van Landstede Groep, dat er tot nu toe wat leek “bij te hangen”, juist een toonaangevende aanjagersrol moet gaan spelen.

‘Wanneer we als Landstede Groep gaan voor een leven lang ontwikkelen, moet er een opleidingsaanbod ontstaan naast het reguliere BBL en BOL. Ik heb al vaker gezegd dat in de huidige tijd, waarin zowel het werkveld als de onderwijsvraag aan grote en steeds snellere veranderingen onderhevig zijn, het allang niet meer vanzelfsprekend is dat opleidingen standaard drie jaar duren en in september starten, laat staan dat we twaalf weken per jaar volledig stilliggen in verband met vakantie.’

Carrièrecycli steeds korter

Met enkele voorbeelden illustreert Jan zijn stelling. ‘Een conciërge ging voor een carrièreswitch; hij wilde ict gaan studeren. Eerst onderzocht hij de mogelijkheden bij Landstede MBO, vervolgens bij andere mbo-instellingen en uiteindelijk koos hij voor de LOI! Zijn motivatie? “Daar kan ik op mijn eigen tijd en op mijn eigen manier studeren, ik hoef niet te wachten tot een bepaald instroommoment en mijn opleiding start niet alleen dan wanneer er voldoende deelnemers zijn.” Stel dat honderden mensen zo denken?’

‘Willen we als mbo-organisatie overleven, dan moeten we mee in de vaart der volkeren’

Volgens Jan is er meer aan de hand. ‘De carrièrecycli worden steeds korter. Vroeger stond je te juichen als je een vast contract kreeg bij je werkgever. Laatst bood ik iemand een vaste baan aan en ze wees het af. “Het werk is geweldig, het team is geweldig, maar ik denk dat ik over een tijdje toch wel weer een andere werkomgeving zoek.” Dergelijke voorbeelden zijn toonaangevend. Banen zijn niet meer voor het leven. Dat kan ook niet, want de arbeidsmarkt wisselt met de dag. En daar spelen we niet genoeg op in.’

Het is geen verwijt, maar opbouwende kritiek; Jan spreekt uit bezorgdheid over zijn geliefde Landstede Groep. ‘Wil je als onderwijsorganisatie meegaan in de vaart der volkeren, sterker nog: wil je overléven, dan moet je je onderwijsaanbod en vooral de manier waarop dat wordt aangeboden danig onder de loep nemen.’

Vastgetimmerde beleid

‘Bedrijven en organisaties starten hun eigen academies met fondsen, sector- en regiogelden, en bieden de mogelijkheid om  erkende diploma’s’ te halen, legt Jan uit. ‘Die tendens groeit spectaculair momenteel. Op zulke bedrijfsscholen kunnen koks zich bijvoorbeeld in drie maanden laten omscholen tot schilder. Op het reguliere mbo duurt het nog steeds minstens twee jaar voordat je je schildersdiploma hebt.

Roc’s zijn gewoon niet handig in het bieden van flexibel maatwerk om de markt te bedienen waarin mensen gemakkelijk van de ene naar de andere job hoppen en waarin bedrijven steeds vaker vragen om specifieke opleidingen. Dat komt door het vastgetimmerde beleid: een vast aantal uren per jaar per opleiding, alleen bevoegde leerkrachten en een vast curriculum. Het komt door examencriteria, door allerlei toezichteisen die niet slim, handig en wendbaar genoeg zijn om de vraag van de klant te beantwoorden. Het werkveld herkent zich totaal niet meer in deze manier van werken.’ Wat hem betreft kan Landstede Groei Opleidingen gezien worden als een voorbeeld.

Eigen thuishonk

‘Heeft een bedrijf een acute vraag, dan zeggen wij meteen: kom maar’, licht commercieel medewerker Anne van Zantvoort de manier van werken toe. ‘Als een groot online warenhuis hier om de hoek een trainingstraject zoekt voor honderden medewerkers die gaan verhuizen en meer thuis gaan werken, kun je niet zeggen dat we pas na de zomervakantie gaan beginnen. Dan willen we dat nu meteen kunnen doen. Dit vraagt om een flexibele onderwijsaanbieder die maatwerk levert en snel schakelt. En dat kan Landstede Groei Opleidingen’

Ze gebaart om zich heen in het gebouw aan de rand van het Zwolse centrum, waar ook DOC 93 en een deel van het Carolus Clusius College zijn gevestigd. ‘Een van de vele leuke dingen is dat we nu een eigen thuishonk hebben, met een eigen sleutel: we kunnen onderwijs geven wanneer de klant dat wenst, ook als dat ’s avonds of in het weekend is.’ Ook de medewerkers zijn flexibel inzetbaar. ‘We werken met eigen trainers, met flexibel inzetbare docenten van Landstede MBO en als het nodig is kiezen we voor de derde optie: deskundigen, zzp’ers, specialisten uit het flexibele netwerk dat we hebben opgebouwd.’

‘Juist nu blijkt hoe belangrijk het is dat je flexibel bent’

In het begin van de coronacrisis moest Landstede Groei Opleidingen even pas op de plaats maken. ‘We kunnen online onderwijs bieden, maar onze kracht ligt in trainingen met een menselijk karakter’, zegt Anne. ‘Daar zijn wel heel sterk in en dat kun je niet vervangen door enkel digitale trainingen. Wij gaan juist in op wat speelt in een bedrijf, op het besef dat kennis en de medewerkers het grootste goed vormen, waar je heel zuinig op moet zijn. We hebben nu onze draai gevonden in hoe we deze kracht ook ondanks de coronamaatregelen kunnen inzetten. Juist nu blijkt hoe belangrijk het is dat je flexibel bent.’

Ze is blij met Jan. ‘We hebben nu een eigen directeur die met zijn kennis en connecties veel kan bereiken, we hebben nu een eenduidige aansturing, eenduidige procedures en een gelijkgestemd team, dat is wel heel fijn. We deden al wel heel veel mooie dingen, maar ik denk dat we nu intern en extern veel zichtbaarder worden en nog meer kunnen bereiken.’ J

Jan heeft de commerciële smaak al te pakken. ‘We hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen van onderwijs, in het begrijpen van dat wat studenten en ook de medewerkers nodig hebben. Wij onderscheiden ons in de kwaliteit, de prijs, de teams, de medewerkers en het netwerk dat we hebben. Die kwaliteit willen we verbinden met de opleidingsvraag die er in onze regio ligt. Iedereen wil vanzelfsprekend voor Landstede Groei Opleidingen gaan kiezen.’

Sneller acteren

Anne startte twee jaar geleden bij Groei Opleidingen en is nog steeds net zo enthousiast als in het begin. Ooit deed ze de opleiding SPH bij Windesheim, maar ze rolde vervolgens in de financiële sector. ‘Mijn toenmalige werkgever reorganiseerde en ik zou naar de Randstad moeten verhuizen. Dat wilde ik niet, ik heb een blauwwit hart. Zwolle is zo’n prachtige stad, met zulke mooie, grote bedrijven en organisaties. Ik ben een proces- en kennistijger, ik ga voor verkoop en klantenbinding, en ik zag mij hier wel ander werk vinden.

En dat gebeurde ook: een commerciële functie in het onderwijs, bij Landstede Groep. Het beviel meteen, we hebben een leuk team met deskundige mensen en we doen veel mooie dingen in het grote gebied dat Landstede Groep beslaat, met de drie regio’s met elk hun heel eigen karakter.’

Het was wel wennen in het onderwijs. ‘Ik constateerde - nog steeds - dat het allemaal niet snel werkt, omdat alles over heel veel schijven gaat. Daarom ben ik ook blij met de nieuwe ontwikkelingen: we kunnen sneller acteren op de vragen vanuit de markt, we worden zichtbaarder en straks kan niemand meer om ons heen.’

Inspelen op de vraag

Jan: ‘Wat ik wil bereiken? Beroepsonderwijs dat volledig maatwerk kan leveren, 52 weken per jaar, 7 dagen per week. Als we daar niet toe in staat zijn, prijzen we ons uit de markt en gaat alle kennis die we hebben ontwikkeld in de afgelopen jaren verloren. Het is wat de omgeving van ons vraagt: maatwerk, niet werken vanuit het aanbod, maar inspelen op de vraag. We hebben de afgelopen jaren echt wel stappen gezet, maar er zal nog een tandje bij moeten, want de omgeving anticipeert veel sneller op de ontwikkelingen dan wij. Het vergt een cultuuromslag, maar ik weet het zeker: wij kunnen dat.’