Onderwijsmagazine

Josien haalde versneld haar mbo-diploma in coronatijd

De opleiding Leidinggevende team/afdeling/project niveau 4 is een specialistenopleiding. Studenten van de meest uiteenlopende opleidingen, van horeca tot sport & bewegen en van schoonheidsverzorging tot autotechniek, kunnen in een jaar tijd hun niveau 4-diploma halen en leren tegelijkertijd alles over wat er komt kijken bij een leidinggevende functie.

‘Ik heb eerst de opleiding Handhaver toezicht en veiligheid niveau 3 gevolgd’, vertelt Josien. ‘Maar ik wil graag bij de politie en daar heb je niveau 4 voor nodig. Daarom koos ik voor deze opleiding. Uit nieuwsgierigheid heb ik behalve het keuzedeel Lean en Creatief ook Voorbereiding hbo gevolgd, en nu heb ik besloten dat ik eerst Integrale Veiligheidskunde ga doen, voordat ik me bij de politie meld.’ Ze was blij met de mogelijkheid om binnen één jaar niveau 4 te halen. ‘Anders zou het me veel meer tijd hebben gekost. En nu is het me ook nog eens gelukt om het verkort te doen!’

Kansen door de coronamaatregelen

‘We hebben de coronamaatregelen niet alleen als restricties gezien, maar ook als kansen’, vertelt docent en coach Ruud Bremmer, die aan de wieg heeft gestaan van de opleiding zoals die er nu uitziet: projectmatig en volgens de scrum-methode.

‘Door corona heeft de overheid dit jaar een verruiming in de urennorm van 700 uur begeleide onderwijstijd en 250 uur bpv gegeven. We hoeven niet in die verhouding aan die urennorm te voldoen, als we maar kwalitatief goed onderwijs aanbieden.

In november 2020 was de kans op weer een lockdown groot, dus toen hebben we als onderwijsteam besloten om de ruimte die de overheid ons bood met twee handen aan te pakken en de stage naar voren te trekken.

Normaliter gaan de studenten in maart op stage, nu zouden ze al direct na de kerstvakantie kunnen beginnen in geval van een eventuele lockdown. En inderdaad, enkele weken later werd dezeaangekondigd. Onze nieuwe insteek heeft ervoor gezorgd dat Josien al begin januari kon starten met haar stage.’

Gewoon knallen

Josien werkt al als leidinggevende van de vulafdeling bij de Jumbo en kon daar meteen starten. ‘Eigenlijk had ik nooit de intentie om sneller te gaan, maar toen de mogelijkheid zich aanbood, dacht ik: nu ga ik ervoor! Ik wil op 1 april klaar zijn en ik ga gewoon knallen!’ Ze ging slagvaardig aan het werk, voerde sollicitatie- en functioneringsgesprekken en ontwikkelde een lean-plan om het werkproces te verbeteren.

‘Door regels te ontwikkelen voor de vulploeg en door doelen te stellen voor de medewerkers, kon het aantal uren van 420 naar 360 teruggebracht worden. Het plan heb ik uitgewerkt, gepresenteerd en met de leidinggevenden gecommuniceerd en vervolgens is het stap voor stap ingevoerd. Het was heel veel werk, maar het is wel gelukt.

Mijn leidinggevende bij de Jumbo heeft me net als vorig jaar weer gevraagd of ik er niet vast wil komen werken, maar ik wil echt graag bij de politie, daar ga ik nu voor. Maar ik vind het wel leuk wat ik aan de stage heb overgehouden: ik werk tijdelijk fulltime en de sollicitatie- en functioneringsgesprekken mag ik nog steeds doen. Bovendien wordt alles met me overlegd.’

Ruud en Josien

Harder leren

‘Deze opleiding kan ik iedereen aanraden’, zegt Josien. ‘Een betere manier om een niveau 4-opleiding te halen is er niet. Het was jammer dat we elkaar door corona minder zagen en veel online moesten doen. Dan is het soms moeilijk schakelen tussen de thuis- en de opleidingswereld: laat je de hond uit en vergeet je dat je een afspraak met je medestudenten hebt.

Maar ondanks dat waren we goed op elkaar ingespeeld en gemotiveerd. Scrum is daarbij een goede methode. Soms zaten we de hele dag net zo lang heel fanatiek te brainstormen totdat we een plan hadden.

Je leert heel veel van de opleiding: beter en anders communiceren, vergaderen, goed plannen, duidelijk zijn, verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig werken. Niet teveel gelijk in de actie schieten, maar ook het proces belichten: PDCA, plan, do, check, act. Soms wist ik precies hoe ik iets moest doen, maar wist ik niet hoe ik het moest opschrijven, dat duurde dan wel een week, maar het lukte uiteindelijk toch.

Ik heb geleerd dat je de lat als leidinggevende wel steeds hoger kunt leggen, maar daarbij wel rekening moet houden met de grenzen van anderen. Dat je niet te ongeduldig bent, want voor sommigen ligt de lat al op zijnhoogst.

We leerden een HRM-advies te schrijven, een team in kaart te brengen en een coachgesprek te houden. De voorwaardelijke opdrachten waren heel pittig, als je die goed deed, waren de examenopdrachten een fluitje van een cent. Verder ontdek je ook je krachten.

Ik denk dat het op mijn werk gewaardeerd wordt dat ik als leidinggevende gewoon meewerk en aanpak. Ik vraag mensen hoe het gaat en draag een steentje bij. De opleiding was leuk en heel leerzaam. En wat ik gewoon ook zo geweldig vind: als je op Landstede MBO sneller klaar wil zijn, dan moet je gewoon harder leren. De mogelijkheden zijn er altijd; het ligt helemaal aan jezelf.’

Scrum-methode

De opleiding Leidinggevende team/afdeling/project niveau 4 is geheel ontwikkeld binnen het team Veilig & Beschermd en vindt ook plaats op en vanuit de locatie aan de Ossenkamp 8 in Zwolle, maar is bedoeld voor alle studenten met een niveau 3- of 4-diploma.

‘Vier jaar geleden zijn we gestart met deze bijzondere opleiding’, vertelt Ruud. ‘In eerste instantie werd het curriculum gewoon vakmatig met een lesrooster aangeboden. Maar twee jaar geleden hebben we besloten om het helemaal anders te gaan doen.’

Ruud werkte intensief aan het plan. ‘Nu bieden we de opleiding projectmatig aan, waarbij we de scrum-methode gebruiken. We hebben een vijftal projecten geschreven, met elk een grote vakinhoudelijke casus, waaraan heel veel groepsopdrachten hangen waar je als scrumteam gezamenlijk aan moet werken.

Daarnaast zijn er individuele opdrachten. We hebben daarbij zoveel mogelijk combinaties gemaakt tussen de verschillende vakinhoudelijke en generieke onderdelen. Zo moeten de studenten bijvoorbeeld een klacht van een Engelse klant afhandelen.’

De opleiding is een succes. ‘We begonnen vier jaar geleden met tien studenten met het diploma Handhaver toezicht en veiligheid, inmiddels zijn het er zo’n veertig van allerlei opleidingen. Volgend jaar gaan we de opleiding ook BBL aanbieden, we verwachten dat daar ook veel vraag naar is. Individueel en bedrijfsmatig, hier op locatie of desgewenst in company. Dat is het mooie van deze opleiding: je kunt er heel veel mee!’

 

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Partials_DocTypeGridEditor_ZINMAG2019_zinmag2019PublicatieLijstGridEditor_cshtml.Execute() in D:\wwwroot\_releases\Landstede.Websites.v8temp\0.0.33\Views\Partials\DocTypeGridEditor\ZINMAG2019\zinmag2019PublicatieLijstGridEditor.cshtml:line 23
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in D:\wwwroot\_releases\Landstede.Websites.v8temp\0.0.33\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\wwwroot\_releases\Landstede.Websites.v8temp\0.0.33\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20