Onderwijsmagazine

Entreeopleiding in coronatijd: ‘Persoonlijk contact is bij onze opleiding essentieel’

Entreeopleiding in coronatijd: ‘Persoonlijk contact is essentieel’

Bij de entreeopleiding van het StartCollege gaat het behalve om het behalen van een diploma, vooral om persoonlijke ontwikkeling. Een uitdaging, zeker in coronatijd. ‘Veel van onze studenten bevinden zich in een kwetsbare positie’, zegt docent Henk van Dijk van de vestiging in Raalte. ‘Aan de ene kant willen we het goede voorbeeld geven en de bedoeling van de regels naleven, aan de andere kant hebben studenten onze begeleiding zo hard nodig.’

Studenten kunnen bij StartCollege kiezen voor de entreeopleiding, waarmee ze een mbo-diploma op niveau 1 behalen. ‘Het diploma vormt geen doel op zich’, begint Henk. ‘Een deel van onze studenten komt uit een situatie waarin ze zijn vastgelopen. Met de entreeopleiding helpen we hen weer op weg. We begeleiden studenten naar werk of naar een vervolgopleiding op een willekeurig niveau, zodat ze beter toegerust zijn om mee te doen in de maatschappij.’

Zeven dagen per week bereikbaar

Normaal hebben studenten elke week drie hele dagen les op school en lopen ze twee dagen stage. Ze worden opgeleid tot assistent in een bepaalde sector, volgen vakken als Nederlands en rekenen en krijgen intensieve begeleiding van hun coach. ‘Die begeleiding hebben we sinds het begin van de coronacrisis opgeschroefd’, vertelt docent Oktay Maden. ‘Omdat studenten minder op school zijn, missen ze structuur. Een goede dagindeling is belangrijk. En daarom starten we elke lesdag gezamenlijk. Bovendien kunnen studenten ons bellen en appen wanneer ze maar willen. Ook ’s avonds en in het weekend.’

Oktay Maden

Goede voorbeeld geven

Vanwege hun kwetsbare positie hoeven de meeste studenten van de entreeopleiding niet thuis te blijven, maar mogen ze op school lessen volgen. Toch besloten de docenten van de vestiging in Raalte om de deuren vaker te sluiten toen in december de harde lockdown inging. ‘We bereiden onze studenten voor op participatie in de maatschappij. Vanuit dat oogpunt wilden we het goede voorbeeld geven’, aldus Henk. ‘Daarom kwamen onze studenten twee in plaats van drie halve dagen naar school. De andere contactmomenten organiseerden we via Microsoft Teams.’

Persoonlijk contact

Toch gingen de deuren van de school, nadat de harde lockdown werd verlengd, weer vaker open. ‘Studenten met een migratieachtergrond spreken thuis nauwelijks Nederlands, waardoor hun taalontwikkeling stagneerde. Daarnaast namen de motivatieproblemen toe. Studenten kwamen minder of zelfs helemaal niet naar school, omdat ze dachten dat het allemaal geen zin meer had. Gelukkig lukte het ons om de meeste studenten weer in de klas te krijgen. Persoonlijk contact is bij onze opleiding essentieel.’

Verantwoordelijkheidsgevoel

Wat docenten van de huidige situatie vinden? ‘We willen niets liever dan op school zijn’, zegt Oktay. ‘Afstand leidt tot een gevoel van onmacht. We voelen ons verantwoordelijk voor de studenten en hebben behoefte aan grip, zelfs als we het risico lopen om corona te krijgen.’ Natuurlijk wordt er niet onbezonnen te werk gegaan. ‘We voeren gesprekken met elkaar. Daarbij zoeken we niet naar de mazen in de wet, maar kijken we naar de bedoeling van de regels. Zo beperken we op school de contactmomenten waar mogelijk: we hebben de klassen gehalveerd en voorkomen ontmoeting tussen collega’s.’

Henk van Dijk

Voordelen van school

Student Stijn is blij dat hij naar school kan. ‘Ik vind het vervelend om thuis achter mijn scherm te zitten. Je bent alleen, wat leren een stuk minder leuk maakt. Een paar maanden geleden had ik hierdoor weinig motivatie. Ik voerde mijn opdrachten niet uit en raakte achter. Zelfs als ik naar school mocht, bleef ik thuis.’ Zijn docent zocht daarom contact met hem. ‘Door samen te praten, kreeg ik weer zin om naar school te gaan. Ik mis nu eigenlijk nooit meer een les. In de klas kan ik de uitleg beter volgen en vind ik het gemakkelijker om opdrachten te maken. Ik heb veel meer overzicht.’

Werkervaring opdoen

Ook de stages vormen een punt van aandacht. Omdat studenten vaak nog niet goed weten wat ze willen, maken ze regelmatig kennis met verschillende beroepen. Nu in veel sectoren het werk stilligt, is dat lastiger. ‘Gelukkig hebben we stagecoördinatoren die ons helpen’, vertelt Henk. ‘Soms krijgen studenten een stageplek in een andere sector dan vooraf gedacht, maar dat is niet erg. Het gaat erom dat ze zich ergens thuis voelen, werkervaring opdoen en deelnemen aan het arbeidsproces.’

Aan de slag

Stijn loopt op dit moment geen stage, maar zit niet stil. ‘Ik werk bij een slagerij. Dat zorgt voor wat structuur in de week.’ Student Fabian heeft onlangs een stageplek gevonden. ‘Binnenkort start ik bij een supermarkt om meer te leren over het werken met goederen en klantgericht verkopen.’ Het duurde even voordat de stageplek op zijn pad kwam. ‘Op dit moment reis ik liever niet met het openbaar vervoer en een rijbewijs heb ik nog niet, aangezien mijn rijlessen zijn stopgezet. Ik ben blij dat ik nu in mijn eigen woonplaats aan de slag kan.’

Blijven werken aan de toekomst

Hoe goed de medewerkers van het StartCollege ook hun best doen, ze kunnen er niet omheen: de coronacrisis heeft effect op de entreeopleiding. ‘Niet zozeer op het gebied van kennis. Die kunnen we prima overdragen, zowel digitaal als op locatie’, stelt Henk. ‘Ik merk dat het in deze tijd vooral lastig is om vertrouwen op te bouwen en samen met studenten te werken aan de toekomst. Hierdoor kan het zijn dat ze meer tijd dan normaal nodig hebben om de entreeopleiding af te ronden.’

Gepersonaliseerd leren

Ondanks de situatie proberen de docenten van het StartCollege er zoveel mogelijk voor studenten te zijn en structuur te bieden. Stijn, die midden in de coronacrisis met de entreeopleiding begon, vindt die structuur prettig. ‘De opleiding is voor mij een mooie stap om door te gaan met school. Nu ik veel thuis zit, kan ik maar beter wat te doen hebben. Ik pak op wat ik kan oppakken en dat is alvast mooi meegenomen.’ Henk en Oktay merken dat hun team als een kameleon functioneert. ‘We werken in deze tijd oplossingsgerichter dan ooit. Hierdoor hebben we onszelf in het afgelopen jaar sterk ontwikkeld op het gebied van gepersonaliseerd leren. En kunnen we studenten nóg beter begeleiden.’