Onderwijsmagazine

Regieteam corona: first things first!

Leren op afstand

Lege klaslokalen, kantoren en kantines. Het is stiller dan ooit op de scholen van Landstede Groep. Afgelopen februari hadden we nog geen idee wat ons te wachten stond. En ook nu weten we niet wat de toekomst ons brengt. We leven van persconferentie naar persconferentie. Wat worden de nieuwe maatregelen? En welke gevolgen hebben ze voor het onderwijs? Om op alle scholen van Landstede Groep te zorgen voor duidelijkheid, is er een regieteam opgericht. Teamleider Max Jacobsen vertelt erover.

Wat is jouw functie bij Landstede Groep?
‘Ik ben teamleider Facilitaire Dienstverlening en Huisvesting. Van onderhoud en schoonmaak tot renovaties en nieuwbouw, ik houd me bezig met onze gebouwen. Sinds begin maart leid ik ook het regieteam dat alles regelt rondom de coronacrisis.’

Wie zitten er in het regieteam?
‘Vanuit het team Communicatie & Marketing zijn Anouk Beekers, Evelien Kremer, Arnoud Gort en Yvonne Prins betrokken. Sieta van der Linden richt zich op het P&O-deel en Carla Veeger denkt mee op facilitair gebied.’

Wat doen jullie precies?
‘Onze directeuren vertalen de landelijke coronamaatregelen naar beleid. Aan ons de taak om dit beleid correct en uniform de organisatie in te sturen. We werken van kabinetsbesluit naar kabinetsbesluit. En dat is soms best lastig. Zo leek het coronavirus begin maart nog ver weg. Onze scholen waren gewoon open en de discussie ging vooral over wanneer je thuis moest blijven. Eerst deed je dat alleen als je verkouden was, maar al snel werd de situatie dwingender. Daarom besloten we alvast voorbereidingen te treffen, terwijl we eigenlijk geen idee hadden waarop.’

Wat deden jullie toen de scholen dicht moesten?
‘Toen dat bericht op zondag 15 maart binnenkwam, stelden we informatiebrieven op voor alle studenten, ouders, medewerkers en docenten. Ondanks onze voorbereidingen bleek dit een flinke klus, aangezien er 26 verschillende scholen onder Landstede Groep vallen. Overkoepelende boodschap was dat we de richtlijnen van het kabinet en het RIVM volgden.’

Hoe zorgden jullie ervoor dat de lessen konden doorgaan?
‘Het lukte onze ICT-collega’s om in korte tijd veel te regelen op het gebied van ICT. Ze leverden fantastisch werk door Microsoft Teams te introduceren. Hierdoor kunnen theorielessen nu op afstand gegeven worden. Bij de aftrap hielpen we docenten op weg met een webinar en voor studenten namen we instructiefilmpjes op.’

Hoe werd daarop gereageerd?
‘Goed, maar natuurlijk waren er alsnog veel vragen. Helemaal toen. Om te zorgen voor duidelijkheid, maakten we algemene informatiepagina’s voor zowel het intranet als de website. Op deze pagina’s delen we sindsdien belangrijk nieuws en handige tips voor studenten, ouders, medewerkers en docenten. Ook was er tot voor kort een telefonische hulplijn, maar dankzij de informatiepagina’s hebben we die op dit moment niet meer nodig.’


Hoe werken jullie samen met het College van Bestuur en de scholen?
‘Het College van Bestuur heeft voor verschillende thema’s werkgroepen ingericht met afgevaardigden van zowel vo- als mbo-scholen. De werkgroepen bereiden de benodigde maatregelen voor en op basis daarvan besluit het College van Bestuur wat we gaan doen. De communicatie hierover verloopt via ons, zodat de richtlijnen voor alle scholen binnen Landstede Groep duidelijk zijn. Deze gestructureerde aanpak is cruciaal om de maatregelen te laten slagen.’

Met welke thema’s zijn jullie bezig?
‘Dat zijn er te veel om op te noemen. Er is bijvoorbeeld een werkgroep die praat over het werkveld. Een andere werkgroep richt zich op de zorgopleidingen. Nu instellingen extra personeel nodig hebben, gaan veel studenten bij hun stageadres aan het werk. Dit heeft gevolgen voor hun lesprogramma. Verder zijn er studenten die praktijkexamens móeten afleggen om te kunnen slagen. Met behulp van strenge veiligheidsmaatregelen lukt het nu om deze examens – uiteraard zoveel mogelijk op afstand – te laten doorgaan. Daarnaast willen we medewerkers zo goed mogelijk blijven ondersteunen. Ook hier denkt een werkgroep over na.’

Hoe worden de maatregelen ervaren?
‘Verschillend. Niemand heeft eerder zoiets als dit meegemaakt. Wel ervaar ik een gevoel van saamhorigheid, zowel binnen de teams als tussen de scholen van Landstede Groep. Iedereen wil elkaar helpen en obstakels vallen weg, waardoor dingen snel geregeld kunnen worden.’

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
‘Ik merk dat onze gestructureerde aanpak werkt. In de praktijk is het soms best lastig om tot een gezamenlijke oplossing te komen, omdat we rekening moeten houden met verschillende opleidingen, belangen en invalshoeken. Ondanks dat lukt het vaak om iedereen op één lijn te krijgen. Ik ben dan ook trots op het regieteam en wat we tot nu toe met elkaar hebben bereikt.’

Hoe werken jullie als regieteam samen?
‘In de beginperiode moest er veel geregeld worden, dus spraken we zo’n twee tot drie keer per week af op kantoor in Zwolle. Dit deden we in een speciaal ingerichte ruimte waar we minimaal anderhalve meter afstand konden houden. Nu alles loopt, werken we zoveel mogelijk vanuit huis.’

Hoe zie je de komende periode tegemoet?
‘Ik kan een heel filosofisch antwoord geven, maar ik heb geen idee wat ons nog te wachten staat. Wel verwacht ik dat we anderhalve meter afstand moeten blijven houden totdat er een vaccin voor het coronavirus beschikbaar is. Op dit moment kijken we binnen onze gebouwen naar de mogelijkheden. Zo kunnen we snel en veilig handelen als onze scholen weer opengaan.’

Hoe beleef je deze periode zelf?
‘Het is hectisch. Heel hectisch. Het reguliere werk gaat ook gewoon door. Ondanks alles probeer ik het hoofd koel te houden. Ik volg de hygiëneregels op, gebruik mijn gezonde boerenverstand en laat me niet gek maken. Zoals ze in het Engels zo mooi zeggen: first things first!’