Onderwijsmagazine

Zwartsluis is trots op eigen honderdjarige school

De school in Zwartewaterland biedt onderwijs aan 470 leerlingen en telt vijftig docenten en medewerkers. Naast vmbo basis, kader en tl biedt het Agnieten College voor de eerste drie leerjaren ook havo en vwo. Honderd jaar geleden begon de school als mulo en eind jaren zestig werd het een mavo. In 1998 ging de school over op vmbo en volgde aansluiting bij Landstede Groep. In omliggende plaatsen als Vollenhove en Hasselt verdwenen middelbare scholen, maar het Agnieten College wist alle stormen te doorstaan, vertelt Voerman. ‘We zijn genoeg wendbaar gebleken, dus ook deze tegenslag kunnen we aan.’

Toneelstuk

Vanwege het jubileum had de school een toneelstuk in voorbereiding over de honderdjarige historie. Die voorstelling werd na de zomer al afgelast. Vijftig leerlingen hadden zich aangemeld om mee te helpen, vertelt Voerman. Voor de actienacht half december hadden zich ruim tweehonderd leerlingen opgegeven. Het zegt iets over de betrokkenheid, weet de teamleider. ‘We zijn een middelgrote school met het beste van twee werelden; klein genoeg voor die echt persoonlijke begeleiding en groot genoeg om extra activiteiten aan te bieden.’

Ook oud-leerlingen en oud-docenten herinneren zich de warmte en gezelligheid van de school in Zwartsluis. Niet in de laatste plaats door de vele sportdagen, culturele avonden, excursies en zeilkampen. In de jubileumverhalen vertelt oud-leerling Jan Moorman (61): We zijn er in Zwartsluis wel trots op dat we nog een eigen school hebben.

Regiofunctie

Sinds 2014 staat er een nieuw schoolgebouw. Het vorige was berekend op 250 leerlingen, dus regelmatig kwamen er noodlokalen bij. Het Agnieten College is inmiddels onderdeel van Landstede Groep. De school heeft een regiofunctie. Veel ouders van leerlingen hebben er zelf ook les gehad. De meeste leerlingen komen uit Zwartsluis, Genemuiden, Hasselt, Sint Jansklooster Heetveld, Beltschutsloot, Vollenhoven en Blokzijl.

Het Agnieten College is een christelijke school met een open blik naar de maatschappij, legt Voerman uit. ‘De Bijbel is onze inspiratiebron en leert ons functioneren in relatie tot de ander, in de brede zin van het woord.’  

Die open blik vertaalt zich in vele buitenschoolse activiteiten, maar ook de relatie met het bedrijfs- en verenigingsleven. Het gebouw wordt na schooltijd bijna dagelijks gebruikt door verschillende clubs en verenigingen. Ook kunnen leerlingen dankzij een bijzondere samenwerking met Opleidingsvereniging Genemuiden het traject Bouw Wonen en Interieur volgen in Genemuiden.

Nieuwe slogan

De slogan van het Agnieten College luidt nu nog: De persoonlijke school. Vanwege het jubileum is er een prijsvraag uitgeschreven. Uit een selectie van vijf inzendingen kiest de directie binnenkort een nieuwe slogan, vertelt Voerman. ‘Waarmee we dat persoonlijke iets meer willen duiden.’ Een deel van de afgelaste actieweek schuift door naar volgend jaar. Dat betreft een dag voor het goede doel en een dagje uit. Voerman hoopt dat het virus ons tegen die tijd minder parten speelt.


Het oude schoolgebouw van Agnieten College Zwartsluis

Gert Voerman en Marion Vreugdenhil werken als teamleiders op het Agnieten College. In 1998 ging de school over op vmbo, met daarbij havo onderbouw. Een volledig nieuw gebouw volgde in 2014.

Voerman vertelt: ‘We zijn onderdeel van de Landstede Groep en vallen onder de directie van de eenheid Talentstad. Onze school hoort echt bij deze regio. Veel ouders van leerlingen hebben hier zelf ook op school gezeten. Daarom wilden we het jubileum groots vieren met een toneelstuk. 

Vreugdenhil: ‘Onze school heeft veel aandacht voor beeldende vorming, toneel, muziek en dans. Dus dat krijgt allemaal een plek in het toneelstuk. Er waren meteen vijftig leerlingen die zich hebben aangemeld om mee te doen. Dat zegt wel iets over het talent en het enthousiasme.’

Het Agnieten College telde in de afgelopen jaren - gemiddeld genomen - zo’n 500 leerlingen.
Voerman: ‘Vanwege die instroom vanuit de regio kan het leerlingaantal per jaar sterk verschillen. De meesten komen uit Zwartsluis, Genemuiden, Hasselt, Sint Jansklooster Heetveld, Beltschutsloot, Vollenhoven en Blokzijl. Er is enige concurrentie met scholen uit Meppel, Zwolle, Kampen en Emmeloord, maar dat is altijd al zo geweest en ‘t houdt ons scherp.’

Het Agnieten College staat te boek als een christelijke school met een open blik naar de maatschappij. De slogan is: de persoonlijke school.
Vreugdenhil: ‘Dat krijgen wij ook terug van ouders en leerlingen; die individuele aandacht staat hoog in het vaandel. In het nieuwe gebouw is ook veel glaswerk. Je kan letterlijk overal naar binnen kijken. En je mag dus gezien worden.’

‘Het is ónze school, de school van Zwartsluis
Zo zien we dat echt’

Voerman: ‘Het oude gebouw was berekend op slechts 250 leerlingen. Dankzij noodgebouwen konden we doorgroeien naar bijna 600 leerlingen. Maar nieuwbouw was geen overbodige luxe. Dat we bekend staan als een persoonlijk school proberen we in alles uit te dragen. Maar je krijgt zoiets ook terug als het een keer niet lukt. Ouders zien het – terecht overigens – als een belofte. Hier word je gezien.’

Excursies naar Ghana en Ethiopië, drukbezochte podiumavonden, maar ook deelname aan het Hanzeproject: het Agnieten College wil graag maatschappelijk betrokken zijn.

Voerman: ‘Dat is ook een van de redenen waarom de school opnieuw ging groeien. Die activiteiten trekken leerlingen aan. We zijn ook niet alleen diplomagericht; wij geloven juist in een brede ontwikkeling. Je leert ook van een mooie excursie of een project.’

Het nieuwe schoolgebouw is bijna alle avonden in gebruik door het verenigingsleven. Ook dat zegt iets, weet Voerman.

Voerman: ‘We steken veel tijd en aandacht in die relatie met de maatschappij. Zo hebben we ook een samenwerkingsverband met bedrijven uit Genemuiden die leerlingen praktijkervaring bijbrengen. Dat zijn bijzondere routes die ook echt bij deze school horen.’

Vreugdenhil: ‘In die honderd jaar is de samenleving sterk veranderd. Ook buiten school is er veel te doen voor kinderen. Maar juist op school kunnen we het verschil maken door die echte aandacht te bieden. Daar denken we bewust over na. Ook als straks de coronatijd voorbij is. We willen het weer lekker laten bruisen.’

Inmiddels telt het team ruim vijftig mensen. De school is gewild als werkplek. Op de vacature voor docent wiskunde kwamen in korte tijd zestien reacties, vertelt Voerman.

Vreugdenhil: ‘Dat heeft met meerdere dingen te maken, maar het belangrijkste is toch dat we een fijne, veilige plek kunnen bieden aan docenten en leerlingen. Ja, we zitten in Zwartsluis. En nee, dit is geen grote stad. Maar we hebben een frisse kijk op onderwijs en haken aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Die combinatie werkt aanstekelijk.’

Voerman: ‘En na zeven jaar praten we nog steeds over de nieuwe school omdat we er zuinig op zijn. Het is maar zelden dat er iets wordt vernield. Ja, het is ónze school. De school van Zwartsluis. Zo zien we dat echt.’