Onderwijsmagazine

Jongere ontdekt eigen kracht met mbo 2-route

‘We zien veel uitval en switchgedrag bij studenten die we met een andere benadering wèl kunnen helpen met het behalen van een startkwalificatie’, zegt projectleider mbo 2-routes Gerdien Martens.

De mbo 2-route (ook wel doorlopende leerroute genoemd, red.) mag wettelijk gezien aan alle vmbo-leerlingen worden aangeboden, maar Landstede Groep heeft een prioritering aangebracht voor vmbo basisleerlingen. ‘Voor hen geldt de wettelijke uitzondering dat ze in één route door kunnen tot en met mbo 2, zonder dat ze per se het vmbo-diploma hoeven te halen. En dat is goed, want voor veel van die jongeren is dat toch een extra obstakel.’

Leerling of student?
In de mbo 2-route worden de termen student en leerling tot nu toe afwisselend gebruikt. ‘Een deel is formeel nog leerling, een ander deel student’, zegt Gerdien. ‘Ik denk dat we straks het woord jongere gaan gebruiken.’

Puur maatwerk

Alfred Dijkslag is namens mbo Menso Alting docent op het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg. ‘Sommige leerlingen starten hier met een vmbo-diploma, waarbij ze al voor een bepaalde richting hebben gekozen.

Andere leerlingen starten vanuit 3 vmbo. Samen met hen bekijken we in welke richting ze geïnteresseerd zijn en of we een geschikte stageplek kunnen vinden. Alle leerlingen volgen een basisprogramma, maar verder is het echt maatwerk. De ene student haalt versneld zijn diploma. De ander doet er twee jaar over. De één moet je motiveren, de ander moet je afremmen. De één loopt twee dagen stage, de ander drie. Je speelt in op de ontwikkeling, kijkt per student wat hij nodig heeft.

Vorig jaar hadden we een leerling die school maar dom en lastig vond. Hij was wel een keiharde werker en ging van school met een vaste baan bij een tuinder, die hartstikke blij met hem was. Kijk, ook dat noemen wij een succesverhaal. Als doorleer/doorwerkcoach volg ik hem nog twee jaar, zodat hij niet uit het zicht verdwijnt.’

Alfred Dijkslag en Gerdien Martens

Het gaat om de trotse gezichten 

Het aantal mbo 2-routes binnen en vanuit Landstede Groep groeit nog steeds. De uitgangspunten zijn hetzelfde, maar hoe de school er invulling aan geeft, verschilt.

‘Terwijl bij de samenwerking tussen mbo Menso Alting en het Nuborgh College Oostenlicht de identiteit heel belangrijk is, komt dat bij het Carmel College Salland helemaal niet terug’, zegt Gerdien. ‘Waar TalentStad aan de slag is om de jongeren al aan de mbo-setting te laten proeven, is dat bij Ichthus Kampen niet aan de orde.’

De ene versie is niet beter dan de andere. ‘Juist helemaal niet. Het gaat mij om de trotse gezichten van de studenten en docenten aan het eind van de opleiding, of ze nu met een diploma of met werk van school gaan. Dat maakt mij ook trots.’ De vraag naar uitbreiding van de niveaus klinkt steeds meer, bijvoorbeeld van TL en havo naar mbo niveau 3 en 4. ‘Er zijn mensen die hier echt ideeën bij hebben. Wie weet waar de mbo 2-routes nog toe leiden.’

Unieke aanpak

De mbo 2-route is niet uniek. De manier waarop Landstede Groep het aanpakt is dat wel. ‘Het idee van de overheid was dat leerlingen die op het vmbo met Zorg en Welzijn beginnen, uiteindelijk eindigen met een Zorg en Welzijn-mbo 2-diploma.

Wij vinden dat veertienjarigen de kans moeten hebben en houden om te ontdekken en te ervaren wat bij hen past. Switchen van zorg naar verkoop of naar techniek of horeca is prima. Het maakt ons niet uit waar ze uiteindelijk hun mbo 2-diploma in halen. Daar zijn we uniek in.’

Het gaat goed met de mbo 2-route. Dat merk je ook op het Nuborgh College Oostenlicht. ‘We zitten nu in het tweede jaar’, zegt Alfred. ‘Vorig jaar zijn al een aantal jongeren geslaagd. Het is mooi om te zien hoe snel ze zich ontwikkelen. Men gaf hen het gevoel dat ze niks kunnen, en nu ontdekken ze dat ze wèl sterk zijn, talenten hebben en zichzelf kunnen redden. Je ziet jongeren excelleren die het al bijna opgegeven hadden. Stuk voor stuk groeien ze. Het is fantastisch om dat te zien gebeuren.’

Amy en Henrico

Tevreden studenten

Henrico Broekhuizen is eerstejaars student Retailmedewerker, Amy Wardenier heeft voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn gekozen. Ze zijn blij met de mogelijkheid om op hun oude, vertrouwde school het mbo 2-diploma te halen. ‘Het sprak ons gelijk aan. Je kent de docenten, je kunt het versneld doen en toch ben je al wel echt student. We merken dat aan de manier waarop we begeleid worden: volwassener. We hebben meer verantwoordelijkheden en ook meer huiswerk. In het begin was het wel even wennen, maar we hebben geen spijt van onze keuze!’