Onderwijsmagazine

Sommige examenleerlingen stijgen juist nu boven zichzelf uit

Het is rumoerig in de gymzaal waar de 36 examenleerlingen van de vmbo-tl-klas van het Agnieten College in Nieuwleusen dagelijks les krijgen. In groepjes werken ze aan het verkiezingsproject voor maatschappijleer en daarvoor is nu eenmaal veel overleg nodig. Hoe bereiden deze vmbo’ers zich voor op het examen nu corona alles anders maakt?

 

Hun docent, Mink de Vries, had van tevoren gevraagd wie zijn of haar ervaringen aan ZinMag wilde vertellen. ‘Niet iedereen zag dat zitten. Voor sommigen is het een zware periode, mentaal vraagt corona wel het een en ander van je. En als de thuissituatie dan niet optimaal is, ben je extra kwetsbaar. Dan krijgen leerlingen niet alleen mentale, maar ook fysieke klachten.’

 

 

 

 

 

 

 

 

Isa Kouwen (16)
Op school gaat het goed, het vak maatschappijleer vindt ze leuk: ‘Je krijgt best veel vrijheid. Je kunt veel overleggen en zit daardoor niet de hele tijd stil.’ Voor het verkiezingsproject koos ze de PvdA: ‘We wilden een beetje een sociale partij.’

 

Teun Keur (15)
Corona? Dat had niet gehoeven wat hem betreft. ‘Je mist nu gewoon heel veel. Je kunt geen dingen met vrienden doen of op vakantie gaan.’ Zijn partij tijdens het verkiezingsproject was de VVD: ‘Ik ben fan van Mark Rutte.’ Het teamwerk en samen naar een doel werken, is wat hem aansprak in het project.

 

Wesley de Boer (15) 
Dat het examen nu versoepeld is, vindt hij positief. Voor het verkiezingsproject werd D66 zijn partij: ‘We waren laat met kiezen en deze was er nog.’ Het debat ging goed: wat hij en zijn partijgenoot niet wisten, zochten ze meteen online op.

Geen problemen

Toch is deze groep volgens Mink mentaal vrij sterk. Ook met de drie leerlingen die we vandaag spreken – Isa Kouwen, Teun Keur en Wesley de Boer – gaat het op zich goed. Of ze op schema liggen? Isa wel: ‘Ik sta er best goed voor eigenlijk.’ Teun hoopt zijn cijfers in de laatste toetsweek nog wat op te krikken. Ook Wesley verwacht geen problemen, al zouden twee vakken beter kunnen: ‘Een daarvan is biologie. Het is veel stampwerk en daar ben ik niet heel goed in. Maar had ik er echt dramatisch voor gestaan, dan had ik het laten vallen, want ik heb een extra, zevende vak.’

Begin dit jaar was het even de vraag of het eindexamen wel door zou gaan. Teun: ‘Ik zou het wel raar hebben gevonden om geen examen te doen, maar het zou het wel makkelijker maken voor mij.’ Toch hebben ze liever dat het doorgaat.

Persbericht

Veel van hun klasgenoten dachten er anders over. Nadat onderwijsminister Slob bekendmaakte dat het eindexamen dit jaar wel doorging, stuurden twee leerlingen – Dana en Tygo – een persbericht naar de media. De ‘kleine cadeautjes’ van Slob – een derde examentijdvak, een extra onvoldoende en meer voorbereidingstijd – stonden niet in verhouding tot de leer- en sociale achterstand die ze hebben opgelopen.

’Dat ze dat deden, had er vooral mee te maken dat deze leerlingen als derdejaars langer in coronatijd zitten dan de lichting van 2020. Terwijl voor die groep het examen niet doorging’, legt Mink uit. ‘Ook hebben de huidige vierdejaars in het derde jaar veel lessen gemist, maar vakken als geschiedenis en aardrijkskunde tellen al mee vanaf het derde jaar. Daarbij komt dat sommige leerlingen er tegenop zien om, behalve met alle coronastress, ook nog met deze spanning om te gaan. Los van hoe ze ervoor staan.’

 

Mink de Vries

Lesstof herhalen

Om de leerlingen zoveel mogelijk te helpen, krijgen de examenleerlingen extra lessen. ‘En we kunnen docenten ook buiten schooltijd vragen stellen’, zegt Wesley. ‘Daarnaast herhalen docenten lesstof die we in klas 1 en 2 hebben gehad.’

Docenten houden dus rekening met de situatie. Mink ook: ‘Bij een mondeling stel ik dan een extra vraag. Of we schrappen enkele uren van een vak als bij een ander vak iets versneld moet. Ook het praktijkexamen voor biologie en scheikunde is nu anders of gaat niet door.’ Wesley vraagt zich af hoe het vorig jaar dan ging met biologie. Mink antwoordt dat de praktijkonderdelen toen werden vervangen door theorievragen.

 

Echt contact

Dat zij als examenleerlingen het hele jaar gewoon naar school mogen, vinden Teun, Wesley en Isa fijn: dan krijg je dingen toch makkelijker mee dan online. Zijn ze niet bang zijn om op school corona te krijgen? ‘Ik denk niet dat er veel kan gebeuren, je mag weinig en driekwart van de leerlingen woont in Nieuwleusen’, zegt Wesley. ‘Nou, in december zijn de meesten van jullie wel ziek geweest of zaten in quarantaine. Er waren dagen dat er acht, tien leerlingen misten’, nuanceert Mink.

Maar die situatie is voorbij en ook Mink vindt het heerlijk om op school te zijn. ‘Je hebt echt contact, ziet elkaar even. Een aantal leerlingen dat ik online lesgeef, heb ik gevraagd hoe ze dat vinden. Bijna iedereen zegt dat ze online minder vragen dan in de klas. Als je fysiek bij elkaar bent, is dat toch makkelijker.’

Partij kiezen

‘Weet je’, vervolgt Mink, ‘ik heb nog nooit zulke persoonlijke gesprekken gehad als in de afgelopen maanden. Het klinkt gek, maar voor mijn vakken – maatschappijleer en levensbeschouwing – is er altijd wel een situatie waar ik wat mee kan. Iets waardoor leerlingen moeten onderzoeken hoe ze in hun vel zitten of na moeten denken over de samenleving. Politiek bijvoorbeeld, iets wat nu met corona dagelijkse kost is.’

Net als vorig jaar zette Mink een project op rondom de verkiezingen dat ook meetelt voor het examen. Groepjes leerlingen kozen hiervoor een politieke partij, formuleerden standpunten, gingen in debat en probeerden stemmen te winnen. Teun koos de VVD, Wesley D66 en Isa de PvdA. Een leuk project, vinden ze.

Uitstijgen boven zichzelf

Het Agnieten College is een kleine school met korte lijnen. ‘Er is veel betrokkenheid. Is er iets met een leerling of de familie, dat weet het hele dorp dat. Mensen laten zich niet zo snel gek maken, ze zijn wat nuchterder. Zelf heb ik ook geen moeite met deze periode. Al betekent dat niet dat je geen verdriet hebt om mensen die wegvallen. Maar ik kan ongelooflijk genieten van deze groep leerlingen, ik krijg er energie van.’

Mink vervolgt: ‘Wat je in deze groep ook ziet is dat er leerlingen boven zichzelf uitstijgen, leerlingen die iets extra’s brengen en de leiding nemen. Leerlingen van wie je het niet verwachtte en waarbij dat er pas in zo’n uitzonderlijke situatie als waar we nu inzitten uitkomt. Dat is mooi om te zien.’